Napsali jste mi

Dobrý den paní Klímová, ráda bych Vám poděkovala – cvičím (i když ne úplně pravidelně) podle Vašich DVD. Pomohla jste mi rozcvičit poškozené vazy na nohou po úrazu a také od... celý text

Jana

"Chtěla jsem Vám moc poděkovat za příjemnou sobotu. Kurz mi hodně dal a hodně jsem si toho odnesla."

Martina

Dobrý večer, paní Michaelo! Děkuji za pěkně strávené chvíle u cvičení s Vámi! Byla to má první zkušenost s jógou a jsem nadšená! Dříve jsem hodně cvičila své sestavy, nyní... celý text

Martina

Obchodní podmínky

Všeobecné ustanovení

Kupující učiněním objednávky na www.mishayoga.cz akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Ostatní neuvedené podmínky se řídí platnými předpisy ČR. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Předmět prodeje

Předmětem prodeje jsou položky uvedené v objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží vyhovující normám a předpisům platným na území ČR.

Jsou to především:

 • Stahovatelné produkty
 • On-line produkty
 • Doručovatelné produkty - zboží

Objednávka zboží, ceník

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Za platnou se považuje pouze objednávka, která je řádně vyplněna, tj. internetový formulář obsahuje veškeré předepsané údaje. Pro zákazníky platí maloobchodní ceník, ceny jsou konečné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky elektronickou poštou nebo telefonicky.

Balné, poštovné

 • Osobní odběr: 0 Kč
 • Česká pošta - Balík do ruky (dobírka): 100 Kč
 • Česká pošta - balík při platbě předem: 50 Kč
 • Česká pošta - balík na Slovensko při platbě předem:120 Kč

Způsob doručení

 • Poštovní zásilkou – doporučený dopis
 • Vyzvednutí osobně na adrese: Švermova 1338, Sezimovo Ústí, 39102.
 • Stažení produktu přímo z webových stránek www.mishayoga.cz
 • Sledování přímo na webových stránkách www.mishayoga.cz

Způsob platby

Platební metody se mohou lišit dle objednaného zboží. Je možné využít pouze ty, které jsou zákazníkovi při objednávání zboží nabídnuty.

 • Dobírka
 • Bankovní převod na běžný účet u Air Bank, a.s., č.ú. 1308488051/3030. Variabilní symbol bude přidělen a zaslán emailem.
 • Platební brána GoPay- pokud zákazník zvolil platbu předem přes platební bránu GoPay (platební kartou, bankovními tlačítky vybraných bank, GoPay peněženkou), postupujte dle instrukcí dle zvolené platební metody. Po provedení platby dojde k přesměrování zpět na stránky internetového obchodu Provozovatele. Platba je automaticky provedena a objednávka vybraného zboží ze strany Provozovatele ihned vyřízena.

Fakturační údaje

Michaela Klímová
Švermova 1338
391 02 Sezimovo Ústí
IČO: 76668525
bank. spojení: AIR bank a.s., Česká republika
č.ú. 1331089016/3030

Cena, platba za zboží

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.mishayoga.cz jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě v hotovosti pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Uvedené ceny za zboží jsou konečné.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje objednávku vyřídit a odeslat kupujícímu co nejdříve. Zboží, které je skladem expedujeme obvykle do 24 hodin. Dostupnost zboží, které není skladem je na vyžádání.
Dodavatel si vyhrazuje právo nedodat takové zboží, které je vyprodáno, přestalo se vyrábět nebo dovážet nebo jej výrobce není schopen dodat z objektivních příčin. V takovém případě bude o této skutečnosti zákazník informován.

Záruční lhůta, reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zboží je v záruční lhůtě po dobu 24 měsíců. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno do provozovny. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího, který reklamaci vyřídí obvykle do 7 pracovních dnů, ve složitých případech maximálně do lhůty 30-ti dnů. Reklamace se řídí dle § 612 a násl. Občanského zákoníku a ve smyslu ust. § 13 a § 19 zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb. Reklamace je obvykle vyřešena výměnou, opravou, vrácením peněz nebo slevou reklamovaného výrobku.

Odstoupení od smlouvy

Od kupní smlouvy je možné odstoupit ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být nepoškozené v nepoškozeném obalu. Peníze budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (tj. náklady na dopravu zboží od spotřebitele na naši adresu a na zabalení zboží pro tuto cestu).

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně: elektronicky emailem či dopisem.

Oznámení o odstoupení od slouvy musí obsahovat:

 • Číslo objednávky (najdete na faktuře)
 • Kód zboží nebo název (najdete na faktuře)
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní telefon
 • Emailovou adresu
 • Číslo bankovního účtu/kód banky (pro vrácení ceny zboží)
 • Důvod vrácení zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění služeb)

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas na dobu neurčitou k zasílání vlastních nabídkových akcí formou emailů, letáků a katalogů. Kupující může tento souhlas kdykoliv odvolat.

Používání cookies

Přečtěte si informace o tom, jak náš web používá cookies.

Řešení sporů

Sporům se snažíme předcházet vstřícnou komunikací s klienty. Pokud zákazník narazí na problém, který by mohl vyústit ve vzájemný spor, je jeho povinností nás o tom informovat, abychom mohli spor vyřešit smírčí cestou. V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě, lze spor vyřešit mimosoudní cestou. Orgánem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží včetně případných dopravních nákladů. Není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými obecně závaznými právními předpisy.