Napsali jste mi

Moc ráda s Vámi cvičím (i když na dálku). Děkuji. :)

Jarka

Nemám ráda přeplněné tělocvičny a sály, takže je pro mě cvičení doma velmi pohodlné a příjemné. Nejvíce jsem cítila protažení v oblasti zad - mám sedavé povolání a při cvičení... celý text

Adéla

Se sluchátky na uších s radostí odplouvám do jiného světa, kde si odpočinu, zklidním a vracím se zpět vyrovnaná a plná energie. Je to jako hypnóza, ale nemusím se bát nikoho... celý text

Markéta

Hormonální jóga - můj názor

"Dobrý den,
ráda bych se zeptala na Váš pohled na hormonální jógu. Mám Vaše nahrávky, které mi pomáhají se po letech vracet ke cvičení a Váš přístup je mi velmi blízký. Proto bych ráda znala Váš názor."
Jitka (jméno bylo kvůli diskrétnosti změněno)

Jóga je praxe, která navrací naše tělo a náš způsob myšlení k přirozenosti, kterou jsme svou nevědomostí ztratili. Je to komplex různých pohybů, poloh, způsobů dýchání a nabádání ke změně přístupu k sobě, k ostatním lidem i k přírodě tak, abychom se zbavili nezdravých návyků, jež poškozují zdraví, zkracují život, omezují svobodu, kreativitu a plnost prožívání. Umění jógy vzniklo proto, že lidé toužili najít cestu k radosti a chtěli se osvobodit od nemocí a bolestivých emocí.

Dnes již víme, že všechny nemoci se nejprve v těle projevují na energetické úrovni. To znamená, že se naruší funkčnost těla na úrovni vnitřní komunikace. Ještě před tím se však vše odehraje na úrovni myšlenky. Jinými slovy náš způsob myšlení ovlivňuje naše zdraví. Nejvíce funkčnost těla ovlivňují myšlenky, jež se odehrávají na pozadí mysli v podvědomí. Tělo reaguje na myšlenky, kterých si nejsme vědomi. Dokud budou existovat tyto přirozenost narušující myšlenky, budou existovat i různé tělesné dysfunkce. Nutno dodat, že všechny dysfunkce těla jsou výsledkem obranného mechanismu. I hormonální nerovnováha je následkem určitého způsobu myšlení.

Naše tělesné nedostatky může vyřešit jedna osvobozující myšlenka stejně dobře jako hodiny cvičení jógy či provádění dechových a očistných technik. Všechny jógové polohy a pohyby mají jeden cíl - změnit tělesné návyky. Protože máme každý jiné tělo, máme také každý jiné (své) návyky. Některé návyky máme však společné. Proto se za dlouhá tisíciletí existence jógy vyvinuly různé jógové směry, jedním z nich je i hormonální jóga. Hormonální jóga vybírá ze široké škály jógových cviků ty, které nejvíce stimulují žlázy s vnitřní sekrecí. Zahrnuje práci s dechem, který má za úkol masáž břišních orgánů a větší okysličení těla, objevují se v ní torzní cviky a také tzv. krije, pohyby, které stimulují lymfatický systém.

Proti hormonální józe ani žádné jiné moderní józe vůbec nic nemám. Každá jóga je svým způsobem hormonální. Jógové polohy ve spojení s dechem vždy ovlivňují vnitřní orgány. Vzhledem k tomu, že jóga zahrnuje tak veliké množství cviků, chápu, že je pro člověka praktické, si některé vybrat pro svou osobní praxi. V průběhu života se každý člověk mění, mění se jeho fyzická síla, potřeba pohybu nebo naopak potřeba relaxace a pokud se mění i jeho jógová praxe, pak je to pouze důkaz o tom, že je dostatečně vnímavý ke svému tělu.

Osobně si však myslím, že jógová praxe by neměla být jen bezduché opakování určité sestavy cviků. Tu bychom měli chápat spíše jako inspiraci. Jógová praxe je praxe vnímání přítomnosti a bdělé pozornosti ke svému myšlení, tělu i okolí. Výsledkem takové praxe by mělo být osvobození se od omezujících návyků na úrovni těla, ale zejména mysli. Protože mysl a tělo jsou spojené a vzájemně se ovlivňují, můžeme skrze tělo osvobodit mysl a naopak. Tělo je pro nás daleko lépe uchopitelné než neustále se pohybující myšlenky, které ještě ke všemu bývají  často skryté před naší pozorností. Proto je pro nás tělesná jógová praxe jednodušší. Člověk může začít cvičit podle nějaké sestavy. Měl by při tom však být neustále bdělý, aby se naučil vnímat své tělo i způsob jeho fungování. Měl by pozorovat svou mysl a objevující se myšlenky. Měl by být v přítomnosti. Pobyt v přítomnosti je to, co léčí naši duši a zbavuje ji nashromážděných návyků.