Napsali jste mi

Koupil jsem CD jako vánoční dárek, ale neodolal jsem zvědavosti a musel jsem to vyzkoušet. Neumím totiž vůbec relaxovat a tak jsem sice doufal v nějaký pokrok, ale dost... celý text

Jiří

Dobrý den Míšo,
musím Vám za vše poděkovat. Mám Vaše dvě DVD a dvě knihy a jsem nadšená.  Moc děkuji za věnování v nové knize. Už se těším, až ji přečtu a naučím se... celý text

"Chtěla jsem Vám moc poděkovat za příjemnou sobotu. Kurz mi hodně dal a hodně jsem si toho odnesla."

Martina

Fascinující Fascie

Přestože fascii (rozsáhlou síť vláknité vazivové tkáně) máme od začátku ve svém těle, byla teprve nedávno uznána její neocenitelná role, kterou hraje v tělesném zdraví a jeho funkci. Mnoho bylo již napsáno o známějších strukturách těla – kostech, svalech, orgánech, krevních cévách a nervech – zatímco fascii nikdo nepovažoval za nic víc než inertní prostor –výplň - uvnitř těla. Ve skutečnosti je oblast výzkumu fascie tak nová, že je stále nepředstavitelně mnoho toho, co o této tajemné tkáni nevíme. Ale jedna věc, kterou můžeme s jistotou říci, je, že fascie je o mnoho dynamičtější, komunikativnější a nedílnou součástí těla, než jsme si kdy mysleli.

 

Dnes již nepovažujeme fascii za neživý prostor či výplň těl, dnes víme, že je to fascinující systém trojrozměrné sítě, která obklopuje a prostupuje všechny různé části těla. Náš fasciální systém utváří všechny měkké a pojivové tkáně uvnitř nás. Tento na vláknech a tekutinách založený systém zahrnuje vše, co je nám známé jako povrchní, hluboké a volné vazivové vrstvy, stejně jako naše vazy a šlachy.

V latině slovo fascie znamená "stahující pás". To je docela vhodné, vzhledem k tomu, jak nás tato tkáň doslova „drží pohromadě". I přes to, že si často představujeme jednotlivé části svého těla jako nezávislé struktury, ve skutečnosti fascie protkává naše svaly, kosti, orgány, nervy a cévy do 100 % propojené sítě, která je mnohem více celistvá, než rozdělená.

belong body roller

Podívejme se například svaly. Když mluvíme o fyzických výhodách ásan (pozn. překladatele: jógových pozic), soustředíme se na to, které svaly se v té konkrétní pozici protahují nebo posilují. Například pashchimottanasana (předklon v sedu) protahuje hamstringy. Avšak ve skutečnosti jsou naše svaly zcela uzavřeny ve třech vrstvách fascie, která se jimi prolíná. Tyto tři vrstvy se na obou koncích svalů prolínají a tvoří šlachy. Svaly a fascie jsou tak propletené, že je sval společně se šlachou často označován za myofasciální jednotku a nikoli jednoduše sval.

To znamená, že během jógové praxe vždy manipulujeme současně svalem i vazivovou tkání - fascií. Neexistuje jediná poloha, která by se dokázala zaměřit pouze na svaly nebo jen na vazivovou tkáň. Navíc naše svaly (myofasciální jednotky) nikdy skutečně neoperují jako individuální, izolované svaly, i když o nich často hovoříme tímto způsobem. Prostřednictvím fasciální sítě jsou propojeny do dlouhých funkčních řetězců a ve skutečnosti jsou to tyto myofasciální řetězce, které jsou zodpovědné za náš pohyb. Fascie nám dává příležitost ocenit propojenost těla, ne oddělenost jeho částí.

Jako jogíni jsme možná seznámeni s konceptem využívání jógové praxe jako prostředku k rozpuštění iluze oddělenosti sebe sama (atman) s cílem uvědomit si propojení s větší transcendentní jednotou, jíž jsme všichni součástí (brahman). Když se podíváme na svou vazivovou tkáň, uvidíme živé, hmatatelné znázornění principu jednoty v rámci svého vlastního těla. Naše propojená vazivová síť propojuje vše uvnitř našich těl a vytváří prostředí, ve kterém co se stane v jedné lokalizované oblasti těla, přímo ovlivňuje tělo jako celek.

Dynamický orgán komunikace

Titulka, E-book - jak používat pěnový válec, roller - 34 cviků pro masáž a posílení svalůKromě toho, že fascie vše propojuje, hraje také další pozoruhodnou roli, když dává tělu schopnost vnímat sebe sama bez použití očí, které vidí tělo zvenčí. Fascie je plná nesčetných senzorických nervových zakončení, které jsou v neustálém kontaktu s mozkem, kterému podávají informaci o poloze těla v prostoru. Tato tělesná schopnost používat "vnitřní vidění" – cítění sebe sama - se nazývá propriocepce (wikiskripta: Propriocepce je pojem pro hlubokou citlivost - polohocit. Jedná se o schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností.) Tato schopnost je někdy označována jako náš "skutečný šestý smysl". Ve skutečnosti používáte propriocepci právě teď, když čtete tento článek. To proto, že kdybychom neměli schopnost vnímat tělo svým "vnitřním viděním", nebyli bychom schopni se v životě pohybovat kontrolovaným způsobem. Bez naší propriocepce bychom pravděpodobně byli asi všichni bezmocnou, nekoordinovanou hromádkou na podlaze – je to opravdu tak důležitý smysl!

Všichni máme přijatelnou úroveň propriocepce, která umožňuje tělu pohybovat se životem. Nyní však zjišťujeme, že vysoce kvalitní propriocepce může být nesmírně důležitým klíčem ke zdravému stárnutí. Výzkumníci nedávno odhalili souvislost mezi zvýšenou úrovní propriocepce a sníženou úrovní bolesti v těle. Jinými slovy, čím více váš mozek dokáže přesně vnímat vaše tělo, tím méně bolesti obvykle zažíváte. Kromě toho čím více rozvinutá je vaše propriocepce, tím obratnějším se přirozeně stává váš pohyb. V první řadě se tím sníží vaše šance na zranění a to je o to důležitější, čím je člověk starší.

Variace je klíčem

Protože je náš fasciální systém hlavním orgánem propriocepce, zdraví naší vazivové tkáně je přímo propojené s tím, jak rozvinuté je naše "vnitřní vidění“ – vnímání těla. Jedním z hlavních způsobů, který umožňuje fascii zůstat zdravou, je prožívat širokou škálu pohybů (nikoli pohyby opakované). Jestliže zatěžujeme svou fasciální tkáň stále stejně (např. opakovanou aktivitou jako je běh, cyklistika, příliš mnoho chaturang nebo sezením osm hodin u počítače každý den), bude vazivová tkáň stále slabší a náchylnější k poranění. Pokud místo toho „nakrmíme“ naši fascii širokou škálu pohybů – neopakujícími se jógovými polohami, terapeutickým cvičením, chůzí v rozmanitém terénu, lezením po skálách a stromech, pravidelnou masáží – naše fascie bude reagovat přizpůsobením se této rozmanitosti pohybu a bude silnější a odolnější. Variabilita pohybu a vysoká schopnost propriocepce jsou mocnými nástroji, které můžeme využít, pokud jde o elegantní stárnutí.

Na závěr

Výzkum fascie nám nabídl mnoho významných nových poznatků o struktuře a fungování našeho těla. A jak se tato zajímavá oblast rozvíjí, bude jistě přinášet další fascinující informace! Mezitím se postaráme o naší vazivovou tkáň prostřednictvím praxe jógy a dalších zdravých forem pohybu tak, aby mohla i nadále vykovávat svou úžasnou práci.

 

Zdroj: Yogainternational

Autor: Jenni Rawlings

Překlad: Michaela Klímová