Napsali jste mi

Není to DVD, na které se jednou podíváte a pak ho odložíte. S každým dalším opakováním, s každým dalším cvičením se otevírají nová témata, přicházejí nové emoce. Může se vám... celý text

Šárka Konečná

Děkuji především já Vám za ochotu a vstřícnost. Jsem "věčný začátečník" :-). Díky sestavám cviků na DVD si mohu zacvičit doma v době, kdy mám čas a chuť. A nejdůležitější pro... celý text

Jitka

Děkuji, jste velice inspirativní, cvičení pod vaším vedením je pohlazení na duši.

Šárka

5 moudrostí, které mi jóga dala pro život

1. Snaha dosáhnout dokonalosti, v józe skrze dokonalou ásanu, v životě skrze cokoli, oč usilujeme, protože to, co je, to co máme, se nám nezdá dost dobré, dokonalé, se ve skutečnosti stává naší největší překážkou. Taková snaha popírá přirozenost, vlastní dokonalost a místo toho vytváří domněnky, jakousi představu dokonalosti. Touha po dokonalosti tak celý proces osvobozování nejen zpomaluje, ale dokonce obrací zpět. Snahu je dobré vyměnit za vytrvalost. Vytrvalou praxi pokory, lásky, spokojenosti a radosti. Snaha po dokonalosti jen přináší pocit nelibosti, znechucení, nedokonalosti, nedostatku, hněvu, frustrace, marnosti a podobně. Tento pocit nikdy nic nezmění, nikdy nepřinese dokonalou ásanu, dokonalý život ani dokonalý svět. To, co je, už je dokonalé, je to jen překryto domněnkami.

2. Opravdová radost vychází z uvolnění. Uvolnění je nejsnazší cestou za pravou ásanou, osvobozením, znovuobjevení přirozené dokonalosti. Uvolnění žije v přijetí přítomného okamžiku včetně všech souvislostí, které nejsou nic jiného, než pouhé důsledky předchozích rozhodnutí, myšlenek, činů, konceptů - návyků. Největšího posunu lze dosáhnout uvolněním se v poloze, v životě. Určitě ne snahou o dokonalou polohu, o dokonalost. To nefunguje! Dokonalost se postupně odhaluje díky uvolnění se teď a v každém okamžiku. Uvolnění je možné pouze díky absolutnímu přijetí současné situace, všech svých omezení a současných podmínek a možností. Uvolnění je možné pouze díky přijetí, spokojenosti, radosti a lásce ke svému tělu, svému já a všemu, co přichází. Dokonalost je přirozenost. Na svou přirozenost jsme zapomněli. Zapomněli jsme jaké to je být svobodný. Neznáme již ten pocit. Proto vlastně nevíme, co hledáme. Nevíme, po čem toužíme. Toužíme po představě dokonalosti. Jakákoli představa dokonalosti je však jen zbožné přání, postavené na domněnkách, konceptech, zmatku a nevědomosti vycházející z neznalosti, ze zapomnění. Takové vytvořené vize se stávají omezením, vězením, bariérou. Opravdová dokonalost, přirozenost, svoboda sahá za hranice naší představivosti.

3. Chybný koncept, který se rozhodujeme následovat, se stává pýchou. Pýcha je veliká překážka na cestě a je příčinou toho, že člověk sejde z cesty a udělá odbočku. Vytvoří celý komplex dalších konceptů či návyků. Cokoli, co vytvoříme, se stane dlažebními kostkami na velmi dlouhé a namáhavé cestě.

4. Jednoho dne budeme muset důvěřovat. Není jiná cesta zpět. Tak proč nezačít hned? Čím dříve, tím lépe.

5. Osvobozením život nekončí, ale začíná.